Organisatie

De Stichting Open Atelierroute Veghel heeft als doel mensen te verbinden door kunst, en stelt kunstenaars, professionals en amateurs in de gelegenheid hun werk te tonen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Inge Cremers-Greijdanus     

 Voorzitter/penningmeester (lid DB)

Madelon la Porte

  Bestuurslid

Aila Surminski la Porte

  Bestuurslid

 

De Stichting Open Atelierroute Veghel is bereikbaar via oaveghel@gmail.com

Beleidsplan 2020/21/22

Klik hier voor het Beleidsplan 2020/2021/22 van de Stichting Open Atelierroute Veghel.

Financiële verantwoording

Klik hier voor het Financiële Overzicht over het verslagjaar 2018.

Klik hier voor het Financiële Jaaroverzicht over het verslagjaar 2019.

Klik hier voor het Financiële Jaaroverzicht over het verslagjaar 2020. 

Klik hier voor het Financiële Jaaroverzicht over het verslagjaar 2021.

Deelnemersreglement

In het Deelnemersreglement is een aantal regels opgenomen, die de Stichting Open Atelierroute Veghel stelt voor deelname aan de atelierroute. Elke deelnemende kunstenaar gaat bij inschrijving akkoord met deze regels. Klik hier voor het Deelnemersreglement.